Home / Artikel schrijven

Artikel schrijven

Hoe schrijf ik een nieuwsbericht?

Als schrijver wil je graag een pakkend en helder nieuwsartikel schrijven waarbij je kort en bondig de lezer direct je verhaal intrekt om hem vervolgens niet meer los te laten.

Er zijn hulpmiddelen en regels om dit te bereiken. Deze willen we graag met je delen. Een artikel bestaat uit een aantal onderdelen:

1 Titel of kop

Zorg voor een korte, krachtige kop die nieuwsgierig maakt. De kop mag wat mysterieus zijn, het belangrijkste doel is dat lezers direct meer willen weten. Aangezien lezers van Mites op zoek zijn naar verrassend en humoristisch nieuws moet de kop hierop inspelen.

2 Lead

Dit is de eerste alinea die de volgende doelen kan dienen:

–          De lezer prikkelen om verder te lezen

–          Het bericht inleiden of samenvatten

Voor artikelen op Mites zal met name het eerste doel belangrijk zijn. De lead borduurt voort op de titel waarbij de strekking van het artikel (de gebeurtenis) en het onderwerp in ieder geval duidelijk worden. Belangrijk is dat in de lead  op zichzelf al zorgt voor een lach op het gezicht van de lezer, de humoristische elementen moeten hier al in terugkomen.

3 Artikel

Met de kop en de lead heb je de lezer al ingepakt. Nu kan je met het vervolg van het artikel ervoor zorgen dat de lezer het artikel nooit meer zal vergeten en het bericht graag wil delen met zijn hele sociale omgeving. Netjes opgebouwd uit alinea’s wordt op humoristische wijze antwoord gegeven op de volgende vragen:

–          Wie, wat, waar, wanneer, waarom (de 5 W’s) en hoe?

4 Afbeelding

Mensen raken meer en meer visueel ingesteld, zo kunnen we sneller scannen of we informatie ons willen toe-eigenen. Houd hiermee rekening met de lengte van je artikel (lange teksten nodigen niet uit tot lezen) en ook met de bijbehorende afbeelding. De afbeelding moet aansprekend zijn en ook commercieel vrij te gebruiken. Via zoekmachines kan je geavanceerd zoeken op vrij te gebruiken afbeeldingen.

Enkele belangrijke algemene opmerkingen:

–          Gebruik geen jargon of afkortingen

–          Wees duidelijk, gebruik geen verhullend taalgebruik

–          Het artikel moet geen taal- of stijlfouten bevatten